MENU CÁC LOẠI ỐC VIP

TRỨNG GÀ ÁC LỘN - 1 phần 10 trứng
ỐC BƯU NHỒI THỊT
ỐC BULOT PHÁP VIP 1 KÝ
popup

Số lượng:

Tổng tiền: