LAFRESH ĐÀ LẠT

Nước Cốt Gừng Mật Ong 350ml
Nước Cốt Phúc Bồn Tử 350ml
Nước Cốt Dâu Tằm 650ml
Nước Cốt Chanh Dây 650ml
Nước Cốt Táo Chai 650ml
Nước Cốt Phúc Bồn Tử 650ml
Nước Cốt Đào Chai 650ml
Sinh Tố Phúc Bồn Tử Chai 650ml
Sinh Tố Chanh Dây Chai 650ml
Sinh Tố Mãng Cầu Chai 750ml
Sinh Tố Dâu Tây Chai 750ml
Sinh Tố Chanh Dây Chai 750ml
Sinh Tố Thơm Chai 750ml
Sinh Tố Dâu Tằm Chai 750ml
sinh tố Việt Quất
Mứt Mãng Cầu Hủ Thủy Tinh 210gr
Nước Cốt Dâu Tây 650ml
Nước Cốt Mãng Cầu Xiêm 650ml
Mứt Chanh Dây Hủ Thủy Tinh 210gr
popup

Số lượng:

Tổng tiền: