Các Loại khô sạch Trà Vinh

Khô con ruốc(k màu,luộc lạc nhé)
Tôm khô Đại

Tôm khô Đại

600.000₫
Tôm khô Trung

Tôm khô Trung

500.000₫
Tôm khô nhỏ

Tôm khô nhỏ

450.000₫
Khô tôm tích

Khô tôm tích

235.000₫
Khô cá lạt

Khô cá lạt

165.000₫
Khô cá lù đù nguyên con
Khô cá lù đù xẻ Lớn
Khô cá lù đù nhỏ xẻ
Khô cá khoai nguyên con
Khô cá khoai nhỏ xẻ nhỏ
Khô cá Lưỡi Trâu lớn
popup

Số lượng:

Tổng tiền: